0418-680050
info@bijzonderwonen.com

Monument verduurzamen

Bijzonder Wonen adviseert u graag over mogelijkheden voor verduurzaming

Deskundig advies over verduurzaming monument

Bij Bijzonder Wonen Makelaardij beseffen we dat de rol van makelaars evolueert in lijn met de groeiende aandacht voor duurzaam leven en energiezuinig wonen. Als makelaar en taxateur geven wij u graag deskundig advies over de verduurzamingsmogelijkheden van uw monument. Ook als u overweegt een monumentaal pand te kopen staan wij u graag bij met advies over de verduurzamingsmogelijkheden.

Onze makelaar Frank Haze staat klaar om met zijn expertise in te spelen op uw specifieke behoeften.

Unieke set uitdagingen en voorschriften

In het bijzonder begrijpen we dat monumentale panden een unieke set uitdagingen en voorschriften hebben met betrekking tot verduurzaming en energielabels. Het behouden van het historische karakter van deze panden terwijl we ze voorbereiden op een duurzamere toekomst vereist specialistische kennis. Wij staan paraat om u te voorzien van advies op maat, rekening houdend met de specifieke eisen en regelgeving voor monumentale panden.

Meer informatie

Indien u meer informatie wenst over het verduurzamen van monumentale panden en de specifieke regelgeving die hierbij komt kijken, nodigen we u van harte uit om met ons in contact te treden. U bent welkom op ons kantoor, maar we staan ook open voor een persoonlijk gesprek bij u thuis. Voor onze contactgegevens kunt u hier klikken, en indien gewenst kunt u het formulier invullen zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Sfeerfoto van enkele monumenten in Zaltbommel

Monumentale panden en de specifieke regelgeving

Alles over monumenten

Is een vergunning vereist voor de verbouwing of restauratie van een monument?

Bij het plannen van een verbouwing of restauratie van een beschermd monument, dient u in veel gevallen een omgevingsvergunning te verkrijgen. Dit is noodzakelijk voor activiteiten zoals sloopwerkzaamheden, het realiseren van een uitbouw, het herstellen van gevelvoegen, of het vervangen van historische beglazing. De aanvraag voor een omgevingsvergunning verloopt via de gemeentewebsite of Omgevingsloket online, waar tevens een vergunningscheck beschikbaar is om te bepalen of uw project vergunningsplichtig is. In geval van onzekerheid is het raadzaam om voorafgaand aan uw aanvraag overleg te plegen met de gemeente, zodat u inzicht krijgt in de specifieke vereisten en eventuele vertragingen in het proces kunt voorkomen. Voor regulier onderhoud dat geen wijzigingen met zich meebrengt in detail, vormgeving, materiaal of kleur, zoals het overschilderen van kozijnen in dezelfde kleur zonder de oude verflagen te verwijderen, is geen vergunning vereist. Voor werkzaamheden binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht dient eveneens contact opgenomen te worden met de gemeente, die de vergunning verstrekt en de conformiteit met de regelgeving toetst, vaak in samenspraak met de monumenten- en/of welstandscommissie. Voor specifieke vragen omtrent uw project adviseren wij u contact op te nemen met uw gemeente.

Hoe kan men een monumentaal pand duurzaam maken?

Het verduurzamen van een monumentaal pand kan effectief worden bereikt door isolatie van het dak, de gevels, en de vloeren aan te brengen, waarbij rekening gehouden moet worden met de unieke eigenschappen van dergelijke gebouwen. Deze gebouwen zijn van nature ontworpen om te ademen door bestaande naden en kieren, wat een specifieke aanpak vereist voor isolatie. Niet-geïsoleerde muren, daken en vloeren leiden tot significant warmteverlies en kunnen onaangename tocht veroorzaken, wat de noodzaak van isolatie voor het overwegen van alternatieven voor verwarmingssystemen benadrukt. Bij het selecteren van isolatiematerialen en -methoden is het cruciaal om te zorgen dat deze compatibel zijn met de historische en bouwfysische kenmerken van het pand, om schade aan het gebouw of verlies van zijn culturele waarde te voorkomen. Onjuiste isolatie kan leiden tot vochtproblemen, schimmelvorming, en rotting. Daarom is het belangrijk een balans te vinden tussen het verminderen van warmteverlies en het behouden van voldoende ventilatie om het binnenklimaat comfortabel en gezond te houden.

Welke financiële steun is beschikbaar voor het behoud van monumenten?

Voor eigenaren van monumentale panden biedt de overheid diverse subsidieprogramma’s ter ondersteuning van onderhoud, behoud, of herbestemming van hun eigendom. Dit omvat subsidies voor het investeren in duurzame energieoplossingen zoals (hybride) warmtepompen, zonneboilers, aansluitingen op warmtenetten, elektrische kookvoorzieningen en isolatie, beschikbaar via de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor hoofdverblijven. Daarnaast is er de woonhuissubsidie voor rijksmonumenten met een woonfunctie, gericht op de instandhouding van monumentale aspecten. De Instandhoudingssubsidie rijksmonumenten (Sim) financiert onderhoud voor niet-woonrijksmonumenten, zoals kerken of molens, op basis van een zesjarig instandhoudingsplan. Voor het geven van een nieuwe bestemming aan rijksmonumenten is er herbestemmingssubsidie. Lokale en provinciale overheden bieden eveneens financiële steun voor de restauratie en verduurzaming van gemeentelijke monumenten, waarbij de toepassing en beschikbaarheid van deze fondsen per regio kunnen variëren.

Welke categorieën beschermde monumenten bestaan er in Nederland?

Nederland herbergt drie primaire categorieën van beschermde monumenten, namelijk rijksmonumenten, provinciale monumenten, en gemeentelijke monumenten, elk met zijn eigen belang en beschermingsniveau. Rijksmonumenten zijn objecten of constructies van nationaal belang, erkend om hun esthetische, wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde, en worden geregistreerd en beschermd onder de Erfgoedwet door de Rijksoverheid. De bescherming omvat zowel de externe architectuur als de interne vaste structuren en specifieke kenmerken die in het monumentenregister zijn vastgelegd. Provinciale monumenten, voornamelijk erkend in Drenthe en Noord-Holland, vertegenwoordigen regionaal erfgoed. Gemeentelijke monumenten, beschermd door lokale erfgoedverordeningen, benadrukken het belang van behoud op gemeentelijk niveau, waarbij elke gemeente autonomie heeft in het bepalen en beheren van haar monumentenlijst.

Meer informatie over monumenten, subsidies en monumenten verduurzamen

Verduurzamen van monumenten
Verduurzamen van monumenten (cultureel erfgoed)
Alles over subsidies
Soorten monumenten